Úplný rozvrh úterý 1. prosince 2020 1. až 3. ročník distančně, 4. ročník prezenčně
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
  ČJ   PEK       EKN PRA
1. ReM   BlA     RyH OtB
            33 28
  AJ AJ PEK ČJ M M UCE   EKO AJ AJ
2. LiI PoK BlA ReM BuJ KvK GrV   RyH MoI NoS
                  33 28 27
  M Bi M   AJ FIF FIF FIF EKO AJ IKT EKN
3. KvK ČeS BuJ   PoK GrV KaD ŽíJ OtB MoI PoP RyH
                    33 01 28
    AJ IKT AJ   ČJ EKO M PEK AJ UCE UCE
4.   NoS PoP MoI   VaP KaD KvK BlA PoK GrV RyH
                  11 33 28 27
        UCE PEK   D oběd 11:30 oběd 11:40
5.   GrV BlA ReM ČJ IKT EKO
          VaP GeP OtB
          33 11 28
                     
6.       UCE PEK EKO ČJ
        ŽíJ BlA OtB ReM
        33 11 28 27
                 
7.          
           
                 
8.