Úplný rozvrh středa 7.10.2020
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
      D EKO PRA OBN SAJ SAJ MTS SAJ SAJ MTS
1.     ReM KaD OtB volno PoK WaI KvK MoI NoS KvK
                         
      OBN   ČJ IKT UCE SAJ SAJ MTS SAJ SAJ MTS
2.     volno   VaP ŽíJ KaD PoK WaI KvK MoI NoS KvK
                           
              OBN UCE UCE
3.         volno GrV RyH
               
  ČJ PEK EKO Z     IKT UCE EKO
4. ReM BlA KaD KvK PoP GrV OtB
               
  SJ RJ NJ SJ RJ NJ UCE   ČJ   PEK PSY AJ    
5. FiR NoS WaI FiR NoS KoK KaD   VaP   GrV volno MoI  
                             
                             
                   
6. PEK   IKT     ČJ
  BlA   GeP     ReM
             
                 
7.