Úplný rozvrh na  úterý 6. 10. 2020
V hodinách PEKu se zeleným podbarvením se studenti nebudou přihlašovat na Google Meet, ale budou si sami
psát v programu ZAV. Vyučující si jen sama zkontroluje, zda studenti píší.
Z důvodu nepřítomnosti vyučujícího se nebude učit matematika ve 2.OA a ve 2.E.
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
  ČJ M PEK          
1. ReM KvK BlA        
               
  AJ AJ PEK ČJ M M   EKO  
2. WaI PoK BlA ReM volno KvK   RyH
                 
  M Bi M   AJ FIF FIF FIF EKO EKN EKN
3. KvK ČeS volno   PoK GrV KaD ŽíJ OtB RyH RyH
                       
    AJ IKT AJ   ČJ EKO M PEK AJ UCE UCE
4.   NoS PoP MoI   VaP KaD KvK BlA PoK GrV RyH
                         
                  PEK   D SJ RJ NJ NJ SJ RJ NJ NJ
5.       BlA ReM FiR NoS WaI VaP FiR NoS VaP KoK
                                   
                                 
                 
6.      
       
                 
7.