2.9 středa 2. 9. 2020
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
                                                     
1.     Třídnické hodiny
  Třídnické hodiny
  v kmenových třídách
2. v kmenových třídách
  Od 4. vyučovací hodiny bude probíhat vyučování dle řádného rozvrhu hodin
     
3. Od 5. vyučovací hodiny bude probíhat vyučování dle řádného rozvrhu hodin    
                                       
             
4.            
                           
                 
5.                
                 
                 
                 
6.                
                 
                 
                 
7.                
                 
                 
8.                
                 
Studenti  2., 3., a 4. ročníku budou od 2. září vstupovat do budovy školy vchodem u šaten.
Dezinfekce je v šatnách hned za vchodovými dveřmi.