pondělí 4.9.2017 úterý 1. 9. 2020
1 1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
                                                 
1.    
  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
 
2.
 
  v 8:00 hodin v kmenových třídách
3.
     
     
4.    
    seznámení se školním řádem  
    poučení o bezpečném chování  
5.   požární poplachové směrnice a evakuační plán  
     
     
     
6.    
     
     
     
7.    
     
     
8.