Výuka je od 11. 3. 2020 do odvolání přerušena
Studenti plní úkoly, keré jim vyučující zadávají distanční formou.