30.1 čtvrtek 30. 1. 2020
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
              TV  
1.             FiP  
              08  
                 
2.                
                 
        TV        
3.       FiP        
        08        
  T Ř Í D N I C K É    H O D I N Y - poučení o BOZ, rozdání výpisů z vysvědčení
4. v kmenových učebnách
  o b ě d   p o   s k o n č e n í   t ř í d n i c k ý c h   h o d i n
                 
5.  
  V O L N O
 
   
6.  
   
   
   
7.    
   
 
8.