1.10 úterý 1. 10. 2019
1.OA 1.E 2.OA 2.E 3.OA 3.E 4.OA 4.E
      AJ AJ         UCE
1.     ZeE MoI       E zadaná
      51 34       X práce
  M       AJ     K  
2. KvK       MoI     U  
  42       27     R  
          PEK   Z AJ
3.         spoj.  BlA   E ZeE
          17     28
            ČJ P IKT
4.           ReM R spoj.  GeP
            43 A 17
          STA   H  
5.         ŽíJ    33   A  
          ze 7. hodiny      
                 
                 
6.     UCE          
      zadaná          
      práce          
        IKT volno   UCE UCE EKO      
7.       bude oduč.   ŽíJ  33 zad. pr. zadaná      
        3.10.   z 5. hodiny práce      
                EKO
8.               zadaná
                    práce