ZAVŘÍT

Název projektu – Cesta GOAH – dál a výš

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016454
Název projektu:Cesta GOAH – dál a výš
Termín řešení:1. 2. 2020 – 31. 1. 2022 (20. 5. 2022)
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost


Klíčové aktivity:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
  • Cizí jazyky;
  • Inkluze;
  • Osobnostně sociální rozvoj;
  • ICT.
 • Tandemová výuka na SŠ. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ.
 • CLIL ve výuce na SŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání).
 • Využití ICT ve vzdělání.
 • Kluby pro žáky SŠ.
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Projektové dny a komunitně osvětová setkávání.

Realizace ztížena mimořádným opatřením vlády krátce po zahájení projektu, proto jsme požádali o prodloužení doby realizace projektu, předpokládané ukončení je 20. 5. 2022.

AKTUALITY

PŘÍSPĚVKY
Žádná aktualita
Administrace
Vložení změn rozvrhu
Správa aktualit
Správa příspěvků
 
 
Vstup pro učitele
Moodle
 
Facebook
YouTube
Návštěvnost
webmaster