ZAVŘÍT

Žákovský parlament gymnazijních oborů:

Cíle:

 • zapojit studenty do života a fungování školy (realizace vlastních nápadů a aktivit)
 • vytvořit komunikační most mezi studenty, učiteli a vedením školy
 • sbližování studentů školy, napříč třídami
 • podpoření komunikace mezi studenty a třídními učiteli
 • zvýšení informovanosti o škole
 • zlepšení klimatu školy
 • naučit studenty odpovědnosti za svou práci, principům demokratického myšlení a chování

Volby:

 • proběhly 21.–25. září ve třídách s třídními učiteli
 • kandidáti přednesli před spolužáky svůj krátký projev s nápady, představami a myšlenkami
 • poté proběhlo krátké "grilování" kandidátů a následná volba maximálně dvou zástupců
 • Volební plakát 2020
 • Zvolení zástupci 2020

Práce:

 • úkolem členů parlamentu bylo napsat své představy a myšlenky do prostředí google učebny
 • během listopadu proběhne první zasedání, v online prostředí (meet), volba předsedy parlamentu

AKTUALITY

PŘÍSPĚVKY
Žádná aktualita
Administrace
Vložení změn rozvrhu
Správa aktualit
Správa příspěvků
 
 
Vstup pro učitele
Moodle
 
Facebook
YouTube
Návštěvnost
webmaster