ZAVŘÍT

Goethe-Zertifikat

Aktivity:

Zkouška Goethe-Zertifikat „nanečisto“ 22. 3. 2017 Mezinárodní_zkouška_Goethe-Zertifikat_B1_30.3.2016 Mezinárodní zkouška Goethe-Zertifikat „nanečisto“ 17.2.2016 Mezinárodní zkouška Goethe-Zertifikat „nanečisto“ 21.10.2015 Mezinárodní zkouška Goethe-Zertifikat „nanečisto“ 11.1.2015

Goethe-Zertifikat B1 je mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny pořádaná Goethe-Institutem a určená pro mládež i dospělé. V případě Goethe-Zertifikat B1 pro mládež se doporučuje věk od 12 let, Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé se doporučuje věk od 16 let. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úspěšně složená zkouška je dokladem toho, že účastník:

  • rozumí hlavním myšlenkám týkajících se běžných témat, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase, v zaměstnání atd.
  • dorozumí se v situacích, jež mohou nastat při cestování v německy mluvících zemích
  • umí napsat jednoduchý text na témata, která dobře zná nebo která ho zajímají.
  • dokáže popsat své zážitky, události, sny a přání a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Zkouška Goethe-Zertifikat B1 se skládá z modulů čtení (Lesen), poslech (Hören), písemný projev (Schreiben) a ústní zkouška ve dvojici (Sprechen – mündliche Paarprüfung). Zkouška je na celém světě prováděna jednotně a je hodnocena na základě jednotných kritérií.

Písemné moduly trvají bez přestávek celkem přibližně 165 minut.

Modul čtení se skládá z krátkých či delších textů jako např. novinových článků, inzerátů, e-mailů, příspěvků na blogu.
Doba trvání: 65 minut

Modul poslech se skládá z neformálních rozhovorů, interview, krátkých informačních nebo reklamních textů, diskuzí v rádiu.
Doba trvání:40 minut

V modulu písemný projev je úkolem účastníka napsat osobní nebo formální e-mail/dopis a písemně vyjádřit vlastní názor k danému tématu formou příspěvku do fóra.
Doba trvání: 60 minut

Mezi jednotlivými písemnými moduly je naplánována přestávka v trvání 15 minut.

V modulu ústní zkouška ve dvojici se účastníci nejdříve navzájem představí a poté spolu vedou rozhovor na základě grafické předlohy/obrázku na téma všedního dne. Přitom reagují na otázky, vyjadřují vlastní názory a dávají návrhy. Na závěr řeší zadaný úkol formou vzájemné diskuze.
Doba trvání: 15 minut

Moduly je možné skládat jednotlivě či v kombinaci.

 

Termín
Písemná část: středa 13.6.2018 od 14:00.
Ústní část: Termín ústní zkoušky se uchazeči dozví u písemné části.
Poplatek za celou zkoušku: 3 500,— Kč.
Pozn.: Pokud se na termín nepřihlásí dostatečný počet zájemců, zkouška se nebude konat.
Konzultace
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín poskytuje ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 konzultace po telefonické dohodě v budově školy Obchodní akademie na ulici Velkomoravská 13, kabinet cizích jazyků, 2. patro, dveře č. 45. Konzultace před vykonáním zkoušky jsou bezplatné. Kandidátům budou sděleny podrobné informace o zkoušce a vydána přihláška. Před vykonáním zkoušky je třeba, aby se kandidát seznámil se zkouškovým řádem a prováděcími ustanoveními, která jsou k dispozici na webových stránkách www.oahodo.cz.

Adresa školy
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín
Legionářů 1
695 01  Hodonín
Tel. 518 351 172, Fax. 518 351 382
e-mail: hrebackova@goah.cz a valisova@goah.cz

 

Dokumenty ke stažení

Goethe-Zertifikat - Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat Podmínky pro přihlášení ke zkoušce Goethe-Zertifikat B1 ke stažení zde Zkouškový řád ke stažení zde. Prováděcí ustanovení ke stažení zde. Prováděcí ustanovení pro účastníky se specifickými potřebami ke stažení zde. Informace pro účastníky zkoušek se specifickými potřebami.    

AKTUALITY

PŘÍSPĚVKY
Žádná aktualita
Administrace
Vložení změn rozvrhu
Správa aktualit
Správa příspěvků
 
 
Vstup pro učitele
Moodle
 
Facebook
YouTube
Návštěvnost
webmaster