ZAVŘÍT

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/22 budeme přijímat: Přihláška ke studiu:
 • Termín podání přihlášky ke studiu – nejpozději do 1. března 2021
Přijímací zkouška:
 • Přijímací zkoušky na gymnázium (8, 4) i na obchodní akademii (OA, EL) se v roce 2021 konají z:
  • matematiky – jednotná přijímací zkouška CERMAT
  • českého jazyka – jednotná přijímací zkouška CERMAT
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám: InspIS SET mobile
 • bezplatná aplikace pro přijímačky a maturity

Kritéria přijímacího řízení a další informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Studium → Přijímací řízení.
Prezentace naší školy

Seasons of Love

Organizace výuky od 4. ledna 2021

5. stupeň PES, tj. distanční výuka pro všechny třídy dle rozvrhu na ŠOL.

Od 3. stupně PES dochází k těmto změnám:

 • na rotační prezenční výuku nastupuje i vyšší gymnázium a ekonomické obory
 • nižší gymnázium nadále na rotační prezenční výuce zůstává
 • maturitní semináře a druhé cizí jazyky již je možno učit v nehomogenních skupinách
 • lichý kalendářní týden ve škole liché třídy (p1a, t3A, k5A, s7A, 1.A, 3.A, 1.OA, 1.E, 3.OA., 3.E)
 • sudý kalendářní týden ve škole sudé třídy (s2A, k4A, s6A, 2.A, 2.OA, 2.E)
 • maturitního ročníku se rotační výuka netýká, mají prezenční výuku stále

Výuka pro nižší gymnázium od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu začíná rotační prezenční výuka pro nižší gymnázium. V liché týdny bude mít výuku prima a tercie (od 30. listopadu, 49. týden), v sudé týdny bude mít výuku sekunda a kvarta (od 7. prosince, 50. týden).

Výuka pro maturitní ročníky od 25. 11. 2020

Od středy 25. listopadu začíná pro maturitní ročníky prezenční výuka. V rámci seminářů na gymnáziu bude upravena výuka, obdobně výuka jazyků na oborech Obchodní akademie – podívejte se na svůj rozvrh ve Škole OnLine.

Den otevřených dveří

Tento týden měl v budově gymnázia i obchodní akademie proběhnout Den otevřených dveří pro potenciální uchazeče o studium u nás. Jelikož to momentálně ze zřejmých důvodů není možné, připravili jsme pro vás sérii videí, které vám přiblíží jak studium na gymnáziu, tak i na OA a to jak z pohledu vedení školy, tak i studentů a jejich rodičů. Nechybí ani prohlídka obou budov. Autorem videí je náš absolvent Ondřej Kučeřík, jemuž patří - stejně jako všem jejich protagonistům - velké poděkování. GOAH je dobrá volba, přesvědčte se sami! 🙂

Oznámení žákům a rodičům - distanční výuka nižšího gymnázia od 14. 10. 2020

Vážení rodiče a milí studenti, na základě nařízení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 přechází i třídy nižšího gymnázia naší školy k distanční výuce od 14. 10. 2020. Tento stav by měl platit do 1. listopadu 2020.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze:
Informace k distančnímu vzdělávání pro nižší gymnázium


Oznámení žákům a rodičům - distanční výuka od 5. 10. 2020

Vážení rodiče a milí studenti, na základě nařízení Krajské hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 1. 10. 2020 bude omezena přítomnost žáků ve škole. Opatření má omezit další šíření covid-19 v populaci.

Od pondělí 5. 10. proto přechází naše škola na distanční výuku. Přechod na distanční výuku se týká všech tříd vyššího gymnázia a ekonomických oborů.

Výuka na nižším gymnáziu bude probíhat prezenčně ve škole beze změn dle platného rozvrhu.

Bližší informace jsou uvedeny v souborech pro stažení:
Informace k distančnímu vzdělávání na gymnaziálních oborech
Informace k distančnímu vzdělávání na ekonomických oborech

Povinnost nošení roušek v celé budově školy od 18. 9. 2020

Od zítřejšího dne, tj. od pátku 18. 9. 2020 je zavedena nařízením Vlády ČR povinnost nosit roušku i ve třídě při výuce.
Žáci mají povinnost vzít si s sebou do školy minimálně dvě roušky v mikrotenovém obalu a používat po celou dobu pobytu ve škole vyjma výuky tělesné výchovy a stravování.

Soubor hygienických opatření od 1. září na GOAH

Soubor hygienických opatření od 1. září na GOAH (pdf)

Nové informace:

Vyhláška o hodnocení žáků za 2. pololetí

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci

 

AKTUALITY

PŘÍSPĚVKY
Žádná aktualita
Administrace
Vložení změn rozvrhu
Správa aktualit
Správa příspěvků
 
 
Vstup pro učitele
Moodle
 
Facebook
YouTube
Návštěvnost
webmaster